Eksempel 5 på ledelsesinformation, der sammenligner på tværs af kommuner (FLIS)

Socialstyrelsen2015

Eksemplet er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend eksemplet i kommunens arbejde med indholdet af ledelsesinformation.

Der er mange måder, hvorpå ledelsesinformation kan se ud –i forhold til både indholdet, hyppigheden, formen og detaljeringsniveauet.

Eksemplet er ét ud af ialt seks eksempler på indhold i ledelsesinformation. Eksemplerne afspejler ikke nødvendigvis alle anbefalinger til god ledelsesinformation, men er udvalgt til at illustrere en vis variation. Variationen gælder fx både hyppighed, modtagergruppe og valg vedrø-rende formidlingsform, det vil sige layout, grafik mv. Den enkelte kommune kan med fordel finde andre eksempler til inspiration i arbejdet med videreudviklingen af egen ledelsesinformation.

Find de øvrige eksempler under Tema 3 - indhold i ledelsesinformation

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen