Delrapport 3: Præsentation af redskaber til måling af rådgivningsindsats

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsen har udarbejdet et værktøjsnotat målrettet centre, der arbejder med rådgivning af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Værktøjsnotatet er målrettet centre, der arbejder med rådgivning af voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Formålet er at præsentere en række konkrete redska­ber til at måle virkningen af den rådgivningsindsats. Det indeholder desuden en introduktion til udarbejdelsen af en forandrings­teori.


 
Hent publikationen