Delrapport 1: Effektmåling af behandlingen i de frivillige centre for voksne med senfølger

Videnscenter for Psykotraumatologi , Syddansk Universitet.2015

Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, har undersøgt behandlingsindsatsen i de frivillige centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb og fundet, at brugerne har effekt af behandlingen.

Effektmålingen viser, at behandlingen har en gavnlig effekt, da der skete et fald på 35 pct. i andelen af brugere med symptomer på PTSD (Posttraumatisk stresssyndrom) efter ét års behandling. Der skete også en klar reduktion af depression, angst og forskellige psykosomatiske symptomer blandt de 229 brugere, der deltog i undersøgelsen.

Effektmålingen er udført af Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet i perioden 2010-2013.


 
Hent publikationen