Arkivfortegnelse - Socialforsorgens arkiver om anbragte og indlagte i perioden 1933-1980

"Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen, Jacob Knage Rasmussen &amp2015

Bilag til rapporten 'Anbragt i historien'.