Anbragt i historien - Et socialhistorisk projekt om anbragte og indlagte i perioden 1945-1980

Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen, Jacob Knage Rasmussen2015

Rapporten fortæller socialhistorien for de indlagte og anbragte under den sociale forsorg i perioden fra 1945 til 1980.

I rapporten kommer de anbragte selv til orde og fortæller om deres oplevelser og erfaringer med anbringelserne, og deres beretninger placeres i en større historisk kontekst med staten, institutionerne og de anbragte selv. 


 
Hent publikationen