Adoption uden samtykke – ni metoder til at afdække forældreevne

Socialstyrelsen2015

I sager om adoption uden samtykke skal forældreevnen hos de biologiske forældre
belyses som led i kommunens sagsbehandling.

Formålet med vidensindsamlingen er at viderebringe aktuelt bedste viden om, hvordan man kan foretage vurderinger af den aktuelle og fremtidige forældreevne i sager om adoption uden samtykke. 

I vidensopsamlingen er identificeret ni forskningsbaserede undersøgelsesforløb og -metoder, der kan støtte, inspirere og kvalificere udarbejdelsen af forældreevneundersøgelser. Desuden er der udarbejdet en kriterieliste, som kan anvendes i sager, hvor forældrene ikke kan eller vil deltage i undersøgelsen. I de tilfælde man må alene udarbejde en indstilling på baggrund af de foreliggende sagsakter. I nogle sager vil det foreliggende materiale være tilstrækkeligt til at udforme en indstilling om adoption uden samtykke. Til det formål er udarbejdet en kriterieliste, som beskriver hvilke informationer, der skal indhentes.

De ni metoder er udvalgt på baggrund af en vurdering af deres videnskabelige soliditet blandt 84 mulige metoder, som er fundet i en systematisk søgning i perioden maj-juli 2013. Metoderne er valgfrie, og fagpersoner, der bidrager til forældreevneundersøgelser, er ikke forpligtede til at benytte metoderne. 

Den primære målgruppe for vidensindsamlingen er fagpersoner, der medvirker til udarbejdelsen af forældreevneundersøgelser, såsom autoriserede psykologer, psykiatere, familiebehandlere og misbrugskonsulenter. 

 
Hent publikationen