Årsstatistik 2014 - Kvinder og børn på krisecenter

Socialstyrelsen2015

Hvert år indsamler Socialstyrelsen og LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre) oplysninger om de kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter for voldsudsatte.

Årsstatistikken består af tre dele.

Udvalgte resultater og nøgletal. Temaanalyser, der sætter fokus på udvalgte områder, i år om kvinder med gentagne ophold og om børnene fortæller om volden. En statistisk del med tabeller, der viser udviklingen over tid, fx i omfanget af volden, voldens art, kvindernes bopæl, uddannelse, forsørgelsesgrundlag og alder. Tabellerne går tidligst tilbage til 2005. Og tabeller, som er opgjort på de enkelte krisecentre for år 2014.


 
Hent publikationen