Socialstyrelsens årsrapport for 2014 om socialtilsynet

Socialstyrelsen2015

Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed

Socialstyrelsen udgiver en gang årligt en rapport om socialtilsynenes virksomhed. Dette er Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynet for 2014. Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser og statistiske analyser.

Kapitel 1 i årsrapporten indeholder en kort beskrivelse af hovedelementerne i tilsynsreformen. Kapitel 2 redegør for Socialstyrelsens implementeringsopgave og de im-plementeringstiltag, der er gennemført i 2014 i forbindelse med udrulningen af det nye tilsynskoncept. Kapitel 3 beskriver Ankestyrelsens rolle og virksomhed i det første år efter reformens ikrafttræden, mens kapitel 4 indeholder en status på det nye socialtilsyn efter år 1.

Tillæg til årsrapport - Rettelsesblad, side 39-42

Efter offentliggørelsen af årsrapporten er en række tal vedrørende iværksatte sanktioner i 2014 blevet korrigeret af de fem socialtilsyn. Tallene vedrørende sanktioner fremgår af tabellerne 11-15 og er korrigeret i vedlagte rettelsesblad. 


 
Hent publikationen

 

Februar 2016: Rettelsesblad til årsrapport 2014 med korrigeret tabel for iværksatte sanktioner.