Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen2014

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og tilgængelige for kommunerne.

Målgruppen for den centrale udmelding omfatter voksne med kompleks erhvervet hjerneskade med behov for en højt specialiseret indsats og/eller tilbud med henblik på at forbedre deres funktionsevne og livskvalitet. Betegnelsen kompleks erhvervet hjerneskade defineres ud fra, at hjerneskaden er forbundet med komplekse følger i form af komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder. Målgruppen skønnes til at være omkring 350-450 borgere, og måske lidt større da man vil medtage en mindre gruppe af borgere med behov for genoptræningsplan til avanceret niveau.

Den centrale udmelding er udsendt 1. november 2014, og der er anmodet om afrapportering på følgende fire temaer og spørgsmål, der knytter sig hertil:

  1. Målgruppen
  2. Højt specialiserede indsatser og tilbud
  3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
  4. Kommunernes tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen


Kommunernes afrapportering på den centrale udmelding skal foreligge senest den 1. marts 2016.


 
Hent publikationen

 

Bilag 1 til central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (pdf)