Tretten Casebeskrivelser - Udsatte børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

University College Syddanmark udvikling og forskning2014

I udgivelsen kan man læse om tretten forskellige cases, der alle omhandler en familiesag.

De tretten cases vedrører børn og unge i alderen fra 0 – 20 år. Der er givet tilsagn fra datatilsynet til at få indblik i disse personfølsomme data, som her vil blive videreformidlet i anonymiseret form. I denne samling er hver enkelt case således anonymiseret i relation til personnavne og stednavne.

Casene har alle udgangspunkt i en familiesag, hvor der er fra et til seks børn i en case. I alt inkluderer de tretten cases 28 børn og unge. Samlingen består således af tretten cases (familiesager), og de kan bruges som selvstændige cases eller betragtes i sammenhæng med hinanden. Man kan ligeledes vælge at fokusere
på enkeltindivider inden for casene. Endelig kan samlingen også bruges i sammenhæng med det refleksionsværktøj, der ligeledes er udarbejdet som en del af forsknings- og udviklingsprojektet.

Case-beskrivelserne er lavet på baggrund af analyser af sagsakter, mødeobservationer, interview med børn og unge og med de socialrådgivere, der har arbejdet med sagerne. Analyserne af dette datamateriale, som kommer fra forskellige kilder, har åbnet mulighed for at lave beskrivelser, som rummer flere perspektiver
på børnene, de unge og deres familier. Det er alle børn og unge, som har haft en længerevarende kontakt med de sociale myndigheder.

De sager, vi har fulgt begynder alle med en underretning i sammenhæng med at barnet/den unge befinder sig i en meget vanskelig situation. Bortset fra en enkelt af sagerne har de alle et længere varende forløb med forskellige former for foranstaltninger. I ti af de tretten sager bliver børnene og de unge akut anbragt. I de tre andre begynder sagen med familiekonsulentbistand. I den ene familie bliver denne akut iværksat.

Tanken er at give en beskrivelse af børnene og de unges livssituation, og det forløb de gennemgår, mens de har kontakt med de sociale myndigheder. Gennem de tretten case-beskrivelser får læseren mulighed for at følge, hvordan børnenes og de unges forløb udvikler sig gennem kontakten med de sociale myndigheder og de foranstaltninger, der bliver iværksat for at reducere de tilstedeværende risikofaktorer. Som læser får man således ikke alene indblik i, hvilke indsatser der aktiveres ved sagernes begyndelse, man får ligeledes indblik i sagernes videre forløb.


 
Hent publikationen