Samarbejdsmodel mellem kommunale, frivillige og private aktører i indsatsen for socialt udsatte grønlændere

Socialt Udviklingscenter SUS2014

Udgivelsen beskriver en model for, hvordan man kan organisere samarbejdet mellem kommunen og forskellige aktører i indsatsen for udsatte grønlændere. Modellen er afprøvet i landets fem største byer.

Socialt udsatte grønlændere i Danmark ofte har mangeartede og komplekse problemstillinger som fx arbejdsløshed, hjemløshed og misbrug, Derfor er det centralt, at de fagprofessionelle og øvrige aktører koordinerer indsatsen på tværs af fagligheder og sektorer.

Udgivelsen beskriver en model for, hvordan dette samarbejde kan organiseres. Samarbejdsmodellen har til formål at skabe et samlet overblik over den aktuelle indsats for socialt udsatte grønlændere i kommunen. Den består af viden om organisering af indsatsen, kommunikation, planer og arbejdsredskaber samt en oversigt over
relevante tilbud i kommunen. Derudover klarlægges en ramme for samarbejde i konkrete borgerforløb. Central er en særlig tovholderfunktion, som beskrives i et særskilt bilag.

Samarbejdsmodellen er udviklet og afprøvet under "Strategien for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013 - 2016" af landets fem største byer, København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Det er sket sammen med Kofoeds Skole, De Grønlandske Huse, Foreningen Grønlandske Børn samt andre frivillige og private tilbud for herboende grønlændere.


 
Hent publikationen

 

Tovholderfunktion - bilag til samarbejdsmodel