Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen2014

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har, på baggrund af Psykiatriudvalgets anbefalinger fra 2013, udarbejdet fælles retningslinjer for, hvordan kommuner og regioner kan tilrettelægge en koordineret og mere individuel indsats

I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 understreges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholafhængighed. Det anbefales i den forbindelse, at regioner og kommuner udarbejder en koordinerende indsatsplan for borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug/afhængighed. De nye retningslinjer indeholder en grundskitse til, hvordan de individuelle, koordinerende indsatsplaner kan se ud. Materialet indeholder også en række cases til inspiration.

Retningslinjerne skal fungere som udgangspunkt for regioner og kommuner, når de skal beskrive det konkrete koordinerende samarbejde, der skal etableres i forhold til denne målgruppe, i hver af de fem regioner og tilhørende lokale kommuner. Her i regi af sundhedsaftalerne.

Udgivelsen henvender sig til kommunale og regionale ledere, beslutningstagere samt udvalgte medarbejdere, der alle forventes at deltage i udarbejdelsen af de regionale/kommunale sundhedsaftaler. Udgivelsen er udarbejdet i samarbejde med en række fageksperter, og er et initiativ, som er udviklet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen