Resumé: Afdækning af Frivillige på Plejecentre

Socialstyrelsen2014

Resumeet giver et godt overblik over hvad der fremmer samarbejde mellem plejecentre, frivillige og frivillige organisationer.

Resumeet er et sammendrag af en afdækning af projektkommunernes indsats på frivilligeområdet, som blev gennemført i forbindelse med projektet ”Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem”.


 
Hent publikationen