Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Delrapport 4. Udviklingen i kommunernes anvendelse af kommunale og specialiserede plejefamilier i perioden 2012 til 2013

Jill Mehlbye2014

Delrapporten er en analyse af, hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer en udvikling i brugen af kommunale plejefamilier i kommunerne.

Rapporten analyserer udviklingen i de kommunale plejefamilier og specialiserede plejefamilier samt kommunernes erfaringer hermed. Delrapporten viser, at der i perioden 2012-2013 er sket en stigning i antallet af børn, der anbringes i plejefamilie. Den foreliggende evaluering viser, at der ikke er sket en tilsvarende stigning i antallet af børn, der anbringes i plejefamilier med særlige opgaver i samme periode. 


 
Hent publikationen