”Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere – en evaluering af indsatsen i fire kommuner”

Socialstyrelsen2014

Rapporten er en evaluering af opsøgende sundhedsindsatser og brobygning til det etablerede sundhedssystem for socialt udsatte borgere i Brøndby Kommune, Holstebro Kommune, Hvidovre Kommune og Næstved Kommune.

Projekterne har haft en opsøgende og kontaktskabende karakter, hvor medarbejderne i projekterne i højere grad end tidligere har opsøgt og mødt borgerne i deres eget miljø (fx på herberget, varmestuen eller på gaden). Det opsøgende sundhedsarbejde har også bestået i at skabe kontakt til socialt udsatte borgere, som ikke selv kan eller vil opsøge støtte og hjælp fra systemet.

Rapporten peger på, at de opsøgende sundhedsindsatser samlet set har haft en positiv og signifikant virkning på borgernes sundhedstilstand målt ud fra borgernes selvvurderede helbred. Dette betyder, at borgernes vurdering af eget helbred igennem projektperioden har flyttet sig fra et ’dårligt’ helbred til at nærme sig et ’nogenlunde’ helbred.

Rapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen af KORA og Statens Institut for Folkesundhed.

2. udgave nov. 2014: I forhold til 1. udgaven er der sket en korrektion af enkelte tal. Rettelserne er uden betydning for analysen iøvrigt.


 
Hent publikationen