Mobilitetshjælpemidler til voksne

Else Marie Hansen2014

Dette vidensnotat giver et overblik over aktuel forskningsbaseret viden om mobilitetshjælpemidler til mennesker med nedsat eller manglende gangfunktion.

Formålet med notatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området, hvor også forskningsbaseret viden indgår som et element sammen med bl.a. fagfolks erfaringsbaserede viden, borgernes erfaringer og øvrige forhold i kommunen.

ISBN: 978-87-93277-19-9


 
Hent publikationen