Mennesker med sjældne handicap - indsatser, der virker

Socialstyrelsen2014

Mennesker med sjældne handicap er en gruppe med meget forskellige funktionsnedsættelser og behov. Dette vidensnotat giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med sjældne handicap og indsatser for målgruppen.

Her præsenteres aktuel viden om mennesker med sjældne handicap og indsatser til målgruppen. 

Begrebet sjældne handicap dækker over alle former for nedsat funktionsevne, der er forårsaget af sjældne sygdomme. En sygdom er sjælden, når den er konstateret hos færre end 1000 mennesker. 

Vidensnotatet retter sig især mod forvaltning, kommunale mellemledere, skoleledelse og PPR, der arbejder med at planlægge og udvikle den undervisnings-/specialundervisningsmæssige og sociale indsats  for målgruppen.


 
Hent publikationen