Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker

Socialstyrelsen2014

Socialstyrelsens vidensnotat "Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker" giver en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser til mennesker med autisme, der kan fremme borgerens mulighed for at klare sig selv, lette dagligdagen og forbedre livskvaliteten.

Mennesker med autisme er en gruppe med forskellige behov, og de har ofte komplekse problemer. 

Vidensnotatet retter sig især mod kommunale mellemledere, fagkoordinatorer og udviklingskonsulenter, der arbejder med at planlægge og udvikle den sociale indsats over for målgruppen. 

Hent publikationen