Mennesker, der stammer – indsatser for målgruppen

Per Fabæch Knudsen, Socialstyrelsen2014

Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats til mennesker der stammer.

Vidensnotatet giver aktuel viden om stammen og indsatser over for stammen. Notatet retter sig især mod forvaltning, kommunale mellemledere, skoleledelse og PPR, der arbejder med at planlægge og udvikle den undervisnings-/specialundervisningsmæssige og sociale indsats over for børn, unge og voksne, der stammer.


 
Hent publikationen