Peer-støtte i Danmark - et foreløbigt overblik

Socialstyrelsen2014

Denne kortlægning fra juni 2014 beskriver de peer-støtteinitiativer i Danmark, som Socialstyrelsen har kendskab til.

Peer-støtte er i denne kortlægning defineret som: ”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder, med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery”.

Initiativerne er opdelt geografisk efter regioner, og alle initiativerne er så vidt muligt forsøgt beskrevet efter samme struktur med en redegørelse for de involverede fagprofessionelle, borgermålgruppen, effekten af peer-støtte hos målgruppen og i organisationen samt finansieringen er det enkelte tilbud/projekt. 

Dokumentet skal ikke betragtes som færdigt, men som et work in progress. Alle der er involveret i projekter eller tilbud hvor peer-støtte er en bærende eller væsentlig del, kan kontakte Socialstyrelsen og bidrage til udviklingen af dokumentet.


 
Hent publikationen