Evaluering, videnindsamling og formidling på det specialiserede plejefamilieområde. Afsluttende evaluering af udviklingsprojekt i 13 kommuner

Deloitte2014

Rapporten er en evaluering af et plejefamilieprojekt med fokus på rekruttering og godkendelse, matchning, kompetenceudvikling og samarbejdsrelationer.

Socialstyrelsen har sammen med 13 kommuner i perioden 2011-2013 gennemført et udviklingsprojekt med henblik på at styrke anvendelsen af nye typer plejefamilier, der kan modtage børn og unge med særlige behov og bidrage til en styrkelse af de organisatoriske rammer på plejefamilieområdet, og herunder at sikre det rette match og den nødvendige specialiserede indsats. Evalueringen kommer med en række anbefalinger på baggrund af udviklingsprojektet.  


 
Hent publikationen