Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen2014

Socialstyrelsen har evalueret ”Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling”. Projektet blev igangsat af satspuljepartierne som et forsøgsprojekt der er blevet gennemført i København og Odense.

 Tilbuddet om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling har haft succes med at rekruttere en målgruppe til misbrugsbehandling, der ikke tidligere har opsøgt behandlingssystemet.

Målgruppen er karakteriseret ved at være ressourcestærke personer, der er i arbejde eller uddannelse, men samtidig har de et stort forbrug af rusmidler, som de oplever som problematisk, og lever et belastende dobbeltliv, hvor familie og arbejde ikke er klar over misbruget. De ser ikke sig selv som brugere af misbrugsbehandlingstilbud, og muligheden for at få behandling anonymt er afgørende for, at de henvender sig.

Der er i forbindelse med evalueringen foretaget en omkostningsanalyse: Omkostningsanalyse Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.


 
Hent publikationen

 

Omkostningsanalyse Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.