Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Delrapport 3. Syv kommuners praksis og erfaringer med anvendelse af kommunale og specialiserede plejefamilier

Jill Mehlbye2014

Delrapporten er en casestudieundersøgelse af syv kommuners praksis og erfaringer med anvendelse af kommunale og specialiserede plejefamilier.

Rapporten er baseret på interview med 42 ledere og medarbejdere i de syv kommuners familie- og plejefamilieafdelinger samt 13 kommunale og specialiserede plejefamilier og fire anbragte børn.


 
Hent publikationen