Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Delrapport 2. Karakteristisk af anbringelser af børn og unge i kommunale og specialiserede familier

Jill Mehlbye2014

Delrapporten beskriver erfaringer og praksis i 11 kommuner med kommunale og specialiserede plejefamilier med særlige opgaver.

Kommunerne i undersøgelsen er blevet bedt om at beskrive de børn, der på interviewtidspunktet var anbragt i en særlig plejefamilie med henblik på at give en karakteristik af de anbragte børn, deres forældre samt af de plejeforældre, de er anbragt hos. Rapporten er baseret på telefoninterview med plejefamiliekonsulenter i de 11 udvalgte kommuner.


 
Hent publikationen