Evaluering af ICS - Integrated Children's System

Deloitte2014

Deloitte har gennemført en evaluering af Integrated Children’s System (ICS) for Socialstyrelsen med henblik på at opnå viden om virkningerne af ICS og implementeringen af systematikken i kommunerne, herunder de faktorer og processer, der betinger virkningerne.

Evalueringen er gennemført i perioden 2012-14 og er baseret på forskellige typer af data fra i alt 44 kommuner. Den består af en tværgående dataindsamling i landets ICS-kommuner og en dybdegående evaluering i udvalgte ICS-kommuner.

Evalueringen fremhæver 6 anbefalinger, der samlet kan styrke implementeringen og anvendelsen af ICS i kommunerne:

  • Ledelsesinvolvering: Det anbefales, at ledelsen tager et klart og meget synligt ansvar for både implementering og opfølgning.
  • Opfølgning på anvendelsen: Det anbefales, at der sker en løbende opfølgning på anvendelsen af både ICS-systematikken og de forskellige blanketter.
  • Anvendelse af DUBU: Det anbefales, at der lokalt følges op på brugen af det understøttende it-system DUBU, så det sikres, at det anvendes hensigtsmæssigt.
  • Superbrugerrollen: Det anbefales, at der sættes fokus på superbrugerrollen, og at ledelsen bakker rollen klart op.
  • Kompetenceudvikling: Det anbefales, at grunduddannelsen videreudvikles.
  • Inspiration til anvendelsen af ICS: Det anbefales, at der udarbejdes både en eksempelsamling med børnefaglige undersøgelser og en teorisamling.

ICS blev indført i Danmark i 2007. På nuværende tidspunkt anvender 90 ud af 98 af landets kommuner ICS-systematikken.


 
Hent publikationen