Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge

Socialstyrelsen2014

Håndbog om koordinering og forebyggelse af ungdomskriminalitet til beslutningstagere og nøglemedarbejdere.

Håndbogen henvender sig primært til politiske og administrative beslutningstagere samt faglige nøglemedarbejdere, som er ansvarlige for at koordinere og udvikle kommunernes forebyggelse af ungdomskriminalitet. Udgivelsen kan læses af alle med interesse for metodisk socialt arbejde med fokus på mistrivsel og problemadfærd blandt børn og unge. Håndbogen kortlægger 6 igangværende kommunale metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet, herunder: Socialrådgivere på skoler, Forældrerådslagning og Frivillige mentorer.


 
Hent publikationen