Dialoggruppe for kommuner – Forebyggelse som alternativ til anbringelse af børn og unge

Socialstyrelsen2014

Inspirationskataloget præsenterer erfaringer, læring og viden fra Dialoggruppeprojektet, som har haft fokus på forebyggelse som alternativ til anbringelse.

Kommunerne arbejder i disse år med at udvikle indsatsen på børne- og ungeområdet og sætte større fokus på forebyggelse som alternativ til anbringelse af udsatte børn og unge. Mange kommuner iværksætter nye former for forebyggende foranstaltninger og tidlig indsats. Det løber som en rød tråd gennem hele kataloget, at fokus på relationsdannelse, støtte til at indgå i fællesskaber og styrkelse af de sociale kompetencer hos barnet har stor betydning for det forebyggende arbejde uanset, hvilken målgruppe der er tale om.


 
Hent publikationen