Evalueringsrapport - Design af relationer

Socialstyrelsen2014

Projekt Design af Relationer 2012-2014 er et samarbejde mellem Skansebakken Udviklingscenter, Vejle Kommune, Socialstyrelsen og Designskolen Kolding. Læs projektevalueringen.

Formålet med projektet, Design af relationer, er dels, at projektet forbedrer eller fastholder borgernes livskvalitet, dels at borgerne får flere ikke-betalte relationer og endelig, at Skansebakkens personale bliver i stand til at facilitere nye relationer, hvor de ikke selv er omdrejningspunktet.

Projektet blev afsluttet i 2014.

 

 


 
Hent publikationen