Delrapport 2: Faglig ledelse og ledelsesinformation på området børn og unge med særlige behov

Socialstyrelsen2014

I denne delrapport præsenteres resultaterne fra den landsdækkende kortlægning om praksis og behov i relation til faglig ledelse og ledelsesinformation på området for børn og unge med særlige behov.

Resultaterne fra en landsdækkkende kortlægning af området. 80 kommuner udfyldte i foråret 2014 et selvevalueringsskema, hvor de beskrev egen praksis og behov i forhold til faglig ledelses og ledelsesinformation. Kommunerne blev også bedt om at indsende centrale redskaber hertil, hvorved der er indsamlet over 500 eksempler


 
Hent publikationen