Delrapport 1: Faglig ledelse og ledelsesinformation på området børn og unge med særlige behov

Socialstyrelsen2014

I denne delrapport defineres og operationaliseres begreberne faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet.

Denne delrapport har til formål at kortlægge den eksisterende viden om faglig
ledelse og ledelsesinformation på området for udsatte børn og unge. Områ-
det for udsatte børn og unge vedrører i denne sammenhæng både børn og
unge, der er socialt udsatte, og børn og unge, der er udsatte på grund af
funktionsnedsættelser.

I delrapporten operationaliseres og afdækkes således definitioner af, hvad
forskningen beskriver som god faglig ledelse og ledelsesinformation indenfor
det kommunale børne- og ungeområde.


 
Hent publikationen