Budgetblikket i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg Institut for Socialt Arbejde2014

Denne rapport handler om, hvordan budgetblikket i socialt arbejde slår igennem i sagsbehandleres og lederes daglige praksis

Det er en undersøgelse af budgetstyring, set fra medarbejdernes perspektiv. Viden om dette er afgørende for at forstå, hvordan det øgede fokus på økonomistyring af det specialiserede socialområde bidrager til udvikling
af nye praksisformer, hvor sagsbehandlerne fx skal kunne synliggøre sammenhængen mellem prisen på en indsats og de resultater, der forventes at blive skabt af indsatsen. Denne viden er relevant for kursister på diplomuddannelserne, der ønsker at blive klogere på, hvordan de skal balancere de til tider forskelligrettede hensyn, der gør sig gældende i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge.

Den er relevant for studerende på landets Socialrådgiveruddannelser, der ønsker at udvikle deres kompetencer i at agere i en politisk styret organisation. Sidst, men ikke mindst, er rapporten relevant for praktikere og ledere, der arbejder i eller samarbejder med kommunernes afdelinger for socialt arbejde med udsatte børn og unge.


 
Hent publikationen