Central udmelding for børn og unge fra 0 til 17 år med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsen2014

Den centrale udmelding har til formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og tilgængelige for kommunerne.

Målgruppen for denne centrale udmelding er børn og unge med en alvorlig synsnedsættelse fra 0 år til og med det 17. år. Børn og unge i målgruppen vil have en stærk synsnedsættelse eller blindhed, og størstedelen af børn og unge i målgruppen har endvidere yderligere funktionsnedsættelser udover synsnedsættelsen. Den centrale udmelding omhandler specialundervisningsområdet for målgruppen og beskæftiger sig således med indsatser i relation til specialundervisning, herunder også special-pædagogisk bistand. Der er 579 børn i målgruppen jævnfør synsregisterets oplysninger. 

Den centrale udmelding er udsendt 1. november 2014, og der er anmodet om afrapportering på følgende fire temaer og spørgsmål, der knytter sig dertil:

  1. Målgruppen
  2. Højt specialiserede indsatser og tilbud
  3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
  4. Kommunernes tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen

Kommunernes afrapportering på den centrale udmelding skal foreligge senest 1. marts 2016. 

Hent publikationen

 Bilag til den centrale udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (pdf)