Anbragte børn og unges trivsel 2014

Mai Heide Ottosen, Mette Lausten, Signe Frederiksen2014

Hvordan trives anbragte børn og unge? Det spørgsmål er grundlaget for trivselsundersøgelsen, som udkom i januar. Formålet med undersøgelsen er at give en fast tilbagevendende ”temperaturmåling” på trivslen blandt anbragte børn og unge.

Undersøgelsen foretages hvert andet år, med det formål at foretage en ”temperaturmåling” af anbragte børn og unges trivsel. Undersøgelserne bruges til at supplere de tal og statistikker, som i forvejen er tilgængelige via Danmarks statistik. Det unikke ved trivselsundersøgelsen er, at det er de anbragte børn og unge selv, som kommer til orde.

”Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, skal selvfølgelig inddrages og høres i deres egen sag. Men det er også vigtigt, at vi mere generelt tager en temperaturmåling på, om vi nu også lykkes med at få børnene og de unge til at trives; om der er noget, vi kan gøre bedre?” - Minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Manu Sareen.


 
Hent publikationen