Årsstatistik 2013 - Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Socialstyrelsen2014

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om de mænd, der har haft ophold i 2013.

I årsstatistikken er der oplysninger om blandt andet mændenes alder, uddannelsesniveau, beskæftigelse, boforhold, statsborgerskab og børn. Derudover er der en temaanalyse, der sætter fokus på partnervold blandt mændene, og en opgørelse over de henvendelser, der i 2013 har været til landets mandecentre og mandekrisecentre.


 
Hent publikationen