Årsstatistik 2013 - Kvinder og børn på krisecenter

Socialstyrelsen2014

Hvert år indsamler Socialstyrelsen og LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre) oplysninger om de kvinder og børn, der har haft ophold på et krisecenter for voldsramte.

Årsstatistikken består af tre dele.

En sammenfatning og nøgletal. Temaanalyser, der sætter fokus på udvalgte områder, i år bl.a. opholdslængde og sociale aktiviteter for børn . En statistisk del med tabeller, der viser udviklingen over tid, fx i omfanget af volden, voldens art, bopæl, uddannelse, forsørgelsesgrundlag og alder. Tabellerne går tidligst tilbage til 2005. Og tabeller, som er opgjort på de enkelte krisecentre for år 2013.


 
Hent publikationen