Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb - Sociale indsatser, der virker

Socialstyrelsen2013

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb – vidensnotat

Senfølger efter seksuelle overgreb kan have form af komplekse sociale og psykiske vanskeligheder, som fx PTSD.  Forskningen viser, at visse former for psykologisk behandling har effekt for målgruppen.  Læs mere i vidensnotatet.

Udgivelsesår: 1. udgave efteråret 2013
Elektronisk udgave ISBN: 978-87-92905-90-1

Hent publikationen