Vidensindsamling om Psykologordningen for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb 2008-2011

Socialstyrelsen2013

Socialstyrelsen har udarbejdet en vidensindsamling om Psykologordningen med det formål at vurdere borgerens gavn af behandlingen og karakterisere målgruppen.

Vidensindsamlingen indeholder en beskrivelse af erfaringerne med administrationen af Psykologordningen i perioden 2008-2011 og resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, der beskriver målgruppen og analyserer borgernes udbytte af ordningen.

Vidensindsamlingen konkluderer, at borgere og psykologer udtrykker stor tilfredshed med borgernes udbytte af behandlingen. Borgerne har desuden haft en positiv udvikling på en række psykologiske områder (bl.a. posttraumatisk stresssymptom, angst og depression), der er målt ved anerkendte psykologiske tests.

Psykologordningen er et satspuljefinansieret tilbud om 11 timers gratis psykologbehandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. I perioden 2008-2011 var Psykologordningen administreret af Socialstyrelsen.  

Hent publikationen