Undersøgelse af behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom

Socialstyrelsen2013

Socialstyrelsen har gennemført en undersøgelse af behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom. Undersøgelsens resultater er beskrevet i denne rapport.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser vedrørende afløsning, aflastning og ledsagerordning (§§ 84 stk. 1; 84 stk. 2; 97), men tilgodeser også tilbud fra frivillige organisationer.

Undersøgelsens primære målgruppe er pårørende til mennesker med en demenssygdom. Den sekundære målgruppe er demenskoordinatorer og andre medarbejdere i myndigheds- eller leverandørfunktion i landets kommuner samt mennesker med en demenssygdom.

Da undersøgelsens deltagere hovedsageligt er rekrutteret via kommunernes demenskoordinatorer, er undersøgelsen ikke fuldstændig repræsentativ for pårørende til demensramte borgere. I undersøgelsen indgår der primært den gruppe af pårørende, som har en eller anden form for kontakt til en demenskoordinator. 

Hent publikationen