Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere

Socialstyrelsen2013

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet rådgivningspublikationen ”Sundhedstilbud til socialt udsatte borgere”, som præsenterer en række evidensbaserede metoder og erfaringsbaserede indsatser til at fremme socialt udsatte borgeres sundhed.

Rådgivningspublikationen er målrettet kommunernes socialforvaltninger og sundhedsafdelinger, væresteder, misbrugsbehandlingsinstitutioner, forsorgshjem, varmestuer mv.

Publikationen kan bestilles i trykt udgave på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk eller www.schultzboghandel.dk.

Hent publikationen