Sociale indsatser til borgere med ADHD

Socialstyrelsen2013

Samlede resultater og beskrivelse af 4 lokale udviklingsprojekter med sigte på opbygning af viden og metoder, der kan anvendes af kommunale myndigheder i indsatsen indenfor ADHD.

Projekterne er en del af Socialstyrelsens projekt, Ny og forstærket indsats for børn, unge og voksne med ADHD.

Den samlede evaluering af udviklingsprojekterne viser en række positive effekter, og resultaterne fra udviklingsprojekterne har været inddraget ved udformningen af National ADHD-handleplan.

Hent publikationen