Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autisme og ADHD - evaluering

Socialstyrelsen2013

Afprøvningen af smartphones som støtteredskab for børn og unge med autisme og ADHD i folkeskolen påpeger et kvalitativt potentiale i at bruge teknologien til at skabe en visuel dagsstruktur for eleverne, til tidsstyring vha. timere, til pauseunderholdning og som livline, hvis fx konflikter er under opsejling.

Socialstyrelsen har i 2011 til 2012 gennemført en afprøvning af smartphones som støtteredskab for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) og Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) i folkeskolen. Projektet er gennemført i samarbejde med to skoler i henholdsvis Ballerup og Solrød kommuner.

Det var vanskeligere end forventet at implementere teknologien i praksis, og det har derfor ikke været muligt med sikkerhed at påvise, i hvilket omfang brugen af telefonerne kan bidrage til at reducere elevernes behov for pædagogisk støtte i hverdagen.


 
Hent publikationen