Analyse af smarthome-teknologi

Socialstyrelsen2013

En analyse fra 2013 viser, at smarthome-teknologi bliver anvendt i begrænset omfang. Eksisterende nationale erfaringer peger dog på, at der er betydelige kvalitative gevinster ved implementering af smarthome-teknologi.

En analyse blev udarbejdet af Socialstyrelsen i 2013 med henblik på at afdække udbredelsen af smarthome-teknologi i Danmark – og de erfaringer i forhold til både kvalitative og kvantitative gevinster, samt de udfordringer som implementeringen havde mødt.
 

Hent publikationen