Opkvalificering af den tidlige indsats – ved tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position

Jill Mehlbye, KORA2013

I forskningsrapporten præsenteres Opsporingsmodellen, som er resultatet af tre års arbejde med udvikling og afprøvning af en model og en række redskaber med henblik på at opdage de tidlige signaler hos børn på, at de ikke trives og derfor har brug for særlig støtte og opmærksomhed.

Socialstyrelsen har i perioden 2010-2012 igangsat et forskningsprojekt, som har til formål at opkvalificere den tidlige opsporing i kommunerne. Forskningsprojektet har skullet tilvejebringe viden og udvikle bedre redskaber til at opspore udsatte børn i aldersgruppen 0-10 år, så der tidligere kan iværksættes en indsats over for børn i en udsat position, inden problemerne vokser sig store. Et konsortium bestående af KORA (tidligere AKF), EVA og UdviklingsForum har i samarbejde med seks pilotkommuner1 udviklet en opsporingsmodel, som skal understøtte opsporingsarbejdet blandt frontpersonaler i dagplejen, dagtilbud, skole og sundhedsplejen. Metodeudviklingen har skullet forene eksisterende viden på forskningsfeltet med den praksisviden, som relevante fagpersoner i pilotkommunerne besidder. Efterfølgende har det været pilotkommuners ansvar at implementere opsporingsmodellen i egen kommune med støtte fra forskere og konsulenter. Opsporingsmodellen består af forskellige elementer, dels i form af konkrete redskaber til at understøtte opsporingen, dels rammer og procedurer for organisering og fokus i det tværfaglige samarbejde omkring opsporingen. 

Hent publikationen