Evaluering af projektet Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne

Rambøll2013

Rambøll har evalueret projektets effekter samt undersøgt forudsætningerne for implementeringen af opsporingsmodellen i kommunerne

I efteråret 2009 igangsatte Socialstyrelsen en opgave om udvikling af en model for tidlig opsporing af socialt udsatte børn med henblik på at opkvalificere den tidlige indsats i kommunerne. Fem kommuner indgik i et samarbejde med forskere i KORA (det tidligere AKF) og UdviklingsForum om udvikling og afprøvning af en model for tidlig opsporing af børn med vanskeligheder med henblik på at sikre en tidlig indsats over for socialt udsatte børn i alderen 0-10 år. De fem kommuner, som indgik i samarbejdet, var: Assens, Norddjurs, Haderslev, Viborg og Vordingborg. Efter et halvt års arbejde var der udviklet en opsporingsmodel, som tog udgangspunkt i den foreliggende forskningsmæssige viden på området og i kommunernes erfaringer fra praksis med hensyn til barrierer for tidlig opdagelse af en eventuel problemudvikling hos et barn.


 
Hent publikationen