Nyhedsbrev 5 - Dokumentationsredskaber

Socialstyrelsen2013

Nyhedsbrev 5, juni 2013 - Dokumentationsredskaber: HoNOSCA-RD og YLS/CMI

Projektet blev i efteråret 2012 besluttet forlænget med et halvt år frem til 1. juli 2013. Tiden er blevet brugt til at få erfaringer med at anvende WRS-systemet, der kan vise de indtastede skemaer grafisk. Anbringelsesstederne har i efteråret fået gode erfaringer med at bruge denne mulighed og brugt de grafiske resultater i dialogen med både sagsbehandlerne, de unge og deres pårørende.  

Hent publikationen