Midtvejsnotat: Implementering af ”Fast tilknyttede læger på plejecentre"

Cecilie Dohlmann Weatherall, Heidi Hesselberg Lauritzen og Tina Termansen2013

Implementeringsresultater af forsøgsprojektet ”Fast tilknyttede læger på plejecentre” som blev gennemført fra 2012 til 2014

Midtvejsnotatet er relateret til forsøgsprojektet ”Fast tilknyttede læger på plejecentre”, som blev gennemført fra 2012 til 2014. Forsøgsprojektets formål var at forbedre kvaliteten i pleje- og behandlingsmæssige forløb for borgere på plejecentre via et tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale.

Dette midtvejsnotat er udarbejdet for Socialstyrelsen af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Notatet har fokus på implementeringen. En endelig evaluering er udgivet i 2014.

Midtvejsnotatet rummer ud over en litteraturliste fire korte afsnit, der beskriver hhv. formål, forsøgsprojektet, selve implementeringen og opmærksomhedspunkter. 

Hent publikationen