Mennesker med psykiske vanskeligheder - Sociale indsatser der virker

Socialstyrelsen2013

Dette vidensnotat giver en kort oversigt over den aktuelle viden om recovery hos mennesker med psykiske vanskeligheder og om sociale indsatser, der kan understøtte recoveryprocessen. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området.

En meget stor del af de mennesker, som får en psykiatrisk diagnose, kommer sig helt eller delvist. Forskningen peger på en række indsatser, som kan understøtte disse menneskers recoveryproces. Den sociale indsats er kun et af flere mulige virkningsfulde elementer i det enkelte menneskes recoveryproces. I notatet præsenteres viden om, hvilke principper og metoder i den sociale indsats, der kan understøtte recovery i kommunalt regi.  

Hent publikationen