Mennesker, der prostituerer sig - Sociale indsatser, der virker

Socialstyrelsen2013

Mennesker, der prostituerer sig – vidensnotat

Danmark er der over 3.000 mennesker, der prostituerer sig. Vidensnotatet handler om dem – og om hvad forskning viser om sociale indsatser, der virker overfor mennesker, der prostituerer sig og er socialt udsatte.