Målgruppen for rehabilitering til hverdagens aktiviteter

Eigil Boll Hansen, Jakob Kjellberg, Leena Eskelinen, Rikke Ibsen og Tine Fuglsang2013

Analyse af, hvad der karakteriserer gruppen af ældre borgere, og hvad der motiverer til rehabilitering.

Rapporten rummer to analyser. Dels af, hvad der karakteriserer gruppen af ældre borgere, der som følge af tab af funkti­onsevne henvender sig om hjælp og støtte i henhold til Serviceloven. Og dels af, hvad der motiverer ældre borgere til at indgå i et rehabiliteringsforløb, som sigter mod at forbedre deres funktionsevne i daglige aktiviteter.

Rapporten er den tredje ud af i alt fem rapporter. Rapporterne udgives som led i et større projekt i Socialstyrelsen, der skal kvalificere, dokumentere og udbrede en rehabiliteringsmetode på ældreområdet. Projektet er et satspuljeprojekt og gennemføres i perioden 2012-2016. Rapporten er udarbejdet af KORA for Socialstyrelsen. 

Hent publikationen