Kortlægning af efter - og videreuddannelserne på området udsatte børn og unge

Deloitte2013

I forbindelse med målretningen af Socialstyrelsens uddannelsesudbud er der blev gennemført en kortlægning og analyse af efter- og videreuddannelserne på området for udsatte børn og unge.

Kortlægningen havde til formål at undersøge, om uddannelserne imødekommer de kommunale behov, har et indhold, der matcher den aktuelt bedste viden og er tilrettelagt på en måde der sikrer, at den viden og de redskaber, der formidles også omsættes i praksis.

Som en del af kortlægningen og analysen har der været inddraget en række eksperter og interessenter fra uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og kommuner.

Kortlægningen og analysen af efter- og videreuddannelserne på området udsatte børn og unge blev udarbejdet af Deloitte i 2013. 

Hent publikationen

 

Læs bilagene til kortlægningen og analysen af efter- og videreuddannelserne på området udsatte børn og unge. (side eksisterer ikke længere)